Najnowsze artykuły

Obniżenie zasiłku chorobowego

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, popularne L-4, jesteśmy zobowiązani dostarczyć płatnikowi składek w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania. Za datę otrzymania zaświadczenia przyjmuje się datę...