Najnowsze artykuły

Składka na FGŚP

Składkę na FGŚP pracodawca nalicza i odprowadza za pracownika, o którym mowa a art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Tj. za osobę która: pozostaje pracodawcą w stosunku pracy, jest...