Najnowsze artykuły

Ustawa zasiłkowa

W dniu 30.07.2015 w Dzienniku Ustaw poz. 1066, została ogłoszona ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych...

Nowelizacja ustawy zasiłkowej

Nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadzająca zmiany w sposobie ustalenia podstawy zasiłku chorobowego/macierzyńskiego została w 7 lipca 2015 podpisana przez Prezydenta. Przepisy powyższe zaczną obowiązywać /wejdą w życie...