Najnowsze artykuły

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2014 roku 9 365 zł (3746 przeciętne prognozowane wynagrodzenie x 250%) i została ustalona na...