Najnowsze artykuły

Dobrowolne podleganie ubezpieczenio...

Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba nieobjęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi może przystąpić do tych ubezpieczeń dobrowolnie.   Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi...