Najnowsze artykuły

Ustawa o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pobrania  TUTAJ Ustawa reguluje m.in. uprawnienie do: zasiłku chorobowego, zasiłku...

Okres wyczekiwania na zasiłek choro...

Przykład Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2016 w dniu 22 kwietnia przedłożył zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) za okres od 22 do 30 kwietnia 2016 nie posiada wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego, a co za tym idzie...

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej wynosi dla: jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; trzech lub więcej osób...

Raport ZUS RSA za okres urlopu bezp...

Raport ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli pracowników czy zleceniobiorców, czy przedsiębiorców w przypadku  gdy zatrudniają co...

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA obowiązuje od 01.04.2016. Składki ZUS za marzec 2016 należy rozliczyć już na nowej obowiązującej od 1 kwietnia deklaracji. Zmieniony wzór deklaracji ZUS DRA umożliwia w bloku V polu 04 wykazanie...

Wzór wniosku o urlop wychowawczy

1.  Wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do pobrania TUTAJ 2. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym do...

Zawarcie umowy w trakcie ciąży

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 lutego 2006 r. III UK 156/05   Za obejście ustawy nie można uznać także ustalenia przez strony umowy o pracę wysokiego...

Wzór wniosku Rodzina 500 plus

Wzory wniosków programu Rodzina 500 + znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do...

Składki ZUS od umowy zlecenia w 201...

Od 01 stycznia 2016 osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe w danym miesiącu będzie niższa od ustawowego najniższego wynagrodzenia za pracę...

Wymiar podstawowego urlopu macierzy...

20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodnie (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci...
Ostatnie komentarze
  • Dorota: dalej nie wiem kiedy 325, kiedy 319, a kiedy 311 :(...
  • Julia: Zmiana wystepuje wtedy, gdy dane ulegly zmianie, w stosunku ...
  • Jowita: Ile przysługuje Pani dni urlopu wypoczynkowego?...
  • Iza: Witam ile szef musi mi wypłacić za urlop jestem zatrudniona ...
  • Jowita: To mało czy dużo? Bo nie wiem;)...
  • iwona: a więc za pracownika 1/2 etatu wpłacamy łącznie 348zł ?...
Losowe artykuły
Przedłużenie umowy do dnia porodu Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na...
Preferencyjne składki ZUS Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać osoby które: w okresie ostatnich 60...
Świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku...