Najnowsze artykuły

Limit dni zasiłku opiekuńczego

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego 60 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8 lub dzieckiem chorym w wieku do 14 lat, 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeśli...

Zasiłek opiekuńczy

Prawo do zasiłku opiekuńczego Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie. Do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi ma prawo zarówno...