Najnowsze artykuły

Wymiar podstawowego urlopu macierzy...

20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodnie (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci...

Nowelizacja ustawy zasiłkowej

Nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadzająca zmiany w sposobie ustalenia podstawy zasiłku chorobowego/macierzyńskiego została w 7 lipca 2015 podpisana przez Prezydenta. Przepisy powyższe zaczną obowiązywać /wejdą w życie...

Urodzenie dziecka podczas urlopu wy...

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie pozbawia prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1 i ust 5 ustawy zasiłkowej: zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej która urodziła dziecko w...

Wysokość zasiłku macierzyńskiego...

Wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od daty złożenia wniosku   100%  za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego 60%   za okres urlopu rodzicielskiego 80%   za okres odpowiadający okresowi...

Wzór wniosku o urlop macierzyński

Wzór wniosku o urlop macierzyński do...