Najnowsze artykuły

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku ...

W przypadku zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone...

Okres wyczekiwania na zasiłek choro...

Przykład Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2016 w dniu 22 kwietnia przedłożył zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) za okres od 22 do 30 kwietnia 2016 nie posiada wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego, a co za tym idzie...

Podstawa wymiaru zasiłku po urlopie...

Poniżej omówione zostały dwa przykłady ustalania podstawy wymiaru zasiłku po powrocie z urlopu wychowawczego w przypadku: I. gdy pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego nie przepracował ani jednego dnia, II. gdy pracownik po...

Wymiar okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub z powodu przebywania w: stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia odwykowego, stacjonarnym zakładzie opieki...

Zmiana wymiaru czasu pracy a podsta...

W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu...

Zasiłek chorobowy za czas pobytu w ...

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku z wyłączeniem niezdolności do pracy która przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla...