Najnowsze artykuły

Okres wypłaty wynagrodzenia chorobo...

Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy spowodowanej: chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, chorobą przypadającą w okresie...

Choroba w pierwszym miesiącu zatrud...

Ustalenie podstawy wynagrodzenia chorobowego w przypadku choroby w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia...