Najnowsze artykuły

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Wzór wniosku o urlop wychowawczy

1.  Wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do pobrania TUTAJ 2. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym do...

Podstawa wymiaru składek na wychowa...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Wypłata ekwiwalentu w okresie urlop...

Jakie raporty należy sporządzić za ubezpieczoną oraz jakie kody ubezpieczenia zastosować? Do 30 czerwca 2015 pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i ma z tego tytułu naliczane składki emerytalno – rentowe oraz składkę...

Podstawa wymiaru składek na wychowa...

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop...

Urlop wychowawczy z innego tytułu n...

  1. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem składa oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu oraz zobowiązana jest przedłożyć w ZUS: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności...