Najnowsze artykuły

Zawarcie umowy w trakcie ciąży

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 lutego 2006 r. III UK 156/05   Za obejście ustawy nie można uznać także ustalenia przez strony umowy o pracę wysokiego...

Kwestionowanie przez ZUS wysokości ...

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować  wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało wypłacone na podstawie umowy...

Kwestionowanie przez ZUS zadeklarow...

Kwestionowanie przez ZUS zadeklarowanej podstawy wymiaru składek z tytułu działalności – wyrok Sądu Najwyższego   Uchwała  Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw...

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia...

Uchwała SN z 13.07.2005 r. I UZP 2/05, (Biuletyn SN 7/05) W razie niedopełnienia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13...

Nadmierne podwyższenie wynagrodzeni...

Wyrok SN z 4 sierpnia 2005 r. II UK 16/05 (OSNAPiUS 2006/11-12/191) Nadmierne podwyższenie wynagrodzenia pracownika może być w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych ocenione jako dokonane z zamiarem nadużycia prawa do...

Zatajenie informacji o ciąży

Zatajenie informacji o ciąży przez kandydatkę do pracy.   Wyrok SN z 17.04.2007 r. I UK 324/06 Pracodawca nie może żądać od kandydatki na pracownika udzielenia informacji, czy jest w ciąży, chyba że zamierza zatrudnić ją...