Najnowsze artykuły

Wysokość składek ZUS za okres choro...

O zasadach zmniejszania podstawy wymiaru składek mówi art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i...

Wysokość składek ZUS dla przedsiębi...

Podstawy i wysokości składek ZUS przedsiębiorców w 2017 r. Podstawa społeczne:    2 557,80 Podstawa zdrowotne:   3 303,13 Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru)       Składki   Emerytalne...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł.          (4 263,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2017 x...

Terminy przekazywania do ZUS deklar...

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do: 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających...

Prawo do świadczeń opieki zdrowotne...

Zgodnie z art.67 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę  wyższą – wygasa po upływie 4...

Ustawa o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pobrania  TUTAJ Ustawa reguluje m.in. uprawnienie do: zasiłku chorobowego, zasiłku...