Najnowsze artykuły

Składka na Fundusz Pracy przy dwóch...

Przykład Pracownik zatrudniony od 1 stycznia2016 w firmie A na 1 / 4 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 1 400 zł brutto jednocześnie pozostający we wcześniejszym zatrudnieniu od 01.08.2015 do nadal w firmie B w wymiarze 1 / 2 z...

FP i FGŚP po powrocie z urlopu maci...

Pracodawca nie opłaca składek na FP i FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu...

Składki na FP i FGŚP a wiek

Składki na FP i FGŚP a wiek W roku 2015 składka na Fundusz Pracy wynosi (FP) 2,45% a na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,10% Zgodnie z art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, składki na FP nie...