Najnowsze artykuły

Korekta błędów w dokumentach rozlic...

Zgodnie z art. 48b ustawy o sus, ZUS może sporządzać z urzędu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne, zgłoszenia płatnika składek, zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek, deklaracje...

Raport ZUS RSA za okres urlopu wych...

I. Urlop wychowawczy jest jedynym tytułem ubezpieczeń Przykład Pracodawca udzielił pracownicy urlopu wychowawczego na okres 2 lat od 1 kwietnia 2016 r. pracownica złożyła  oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń...

Raport ZUS RSA za okres urlopu bezp...

Raport ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli pracowników czy zleceniobiorców, czy przedsiębiorców w przypadku  gdy zatrudniają co...

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA obowiązuje od 01.04.2016. Składki ZUS za marzec 2016 należy rozliczyć już na nowej obowiązującej od 1 kwietnia deklaracji. Zmieniony wzór deklaracji ZUS DRA umożliwia w bloku V polu 04 wykazanie...

Raport ZUS RSA w przypadku umowy pr...

Jak wypełnić raport ZUS RSA w przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu?   Przykład Pracownicy została przedłużona umowa o pracę do dnia porodu. Przebywała na zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Urodziła dziecko 6...

Dokumenty rozliczeniowe za pracowni...

Przyjmujemy, że pracodawca nie jest płatnikiem zasiłku (zatrudnia mniej niż 20 pracowników). Wypłaty zasiłku dokonuje ZUS. Przykład Pracownik od 1 do 14 lutego 2016 przebywał na urlopie ojcowskim. Za ten okres otrzymał zasiłek...