Najnowsze artykuły

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie...

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b wypełniamy w celu złożenia wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego. Formularz składają ubezpieczeni podlegający ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu: wykonywania pozarolniczej...