Najnowsze artykuły

Ustawa o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pobrania  TUTAJ Ustawa reguluje m.in. uprawnienie do: zasiłku chorobowego, zasiłku...

Okres wyczekiwania na zasiłek choro...

Przykład Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2016 w dniu 22 kwietnia przedłożył zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) za okres od 22 do 30 kwietnia 2016 nie posiada wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego, a co za tym idzie...

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej wynosi dla: jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; trzech lub więcej osób...

Raport ZUS RSA za okres urlopu bezp...

Raport ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli pracowników czy zleceniobiorców, czy przedsiębiorców w przypadku  gdy zatrudniają co...

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA obowiązuje od 01.04.2016. Składki ZUS za marzec 2016 należy rozliczyć już na nowej obowiązującej od 1 kwietnia deklaracji. Zmieniony wzór deklaracji ZUS DRA umożliwia w bloku V polu 04 wykazanie...