Najnowsze artykuły

Wysokość składek ZUS za okres choro...

O zasadach zmniejszania podstawy wymiaru składek mówi art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i...

Wysokość składek ZUS dla przedsiębi...

Podstawy i wysokości składek ZUS przedsiębiorców w 2017 r. Podstawa społeczne:    2 557,80 Podstawa zdrowotne:   3 303,13 Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru)       Składki   Emerytalne...

Preferencyjne składki ZUS w 2017

Podstawa społeczne:      600,00 Podstawa zdrowotne:  3 303,13 Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru)   Składki   Emerytalne (19,52%)  117,12 Rentowe (8%)    48,00 Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna)  ...

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł.          (4 263,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2017 x...