Napisane przez on 21/05/2017 in Ogólne | Możliwość komentowania Wysokość składek ZUS za okres choroby przedsiębiorcy została wyłączona

Wysokość składek ZUS za okres choroby przedsiębiorcy

O zasadach zmniejszania podstawy wymiaru składek mówi art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.  Zasady te stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.

Przykład proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składek  w przypadku rozpoczęcia lub likwidacji wykonywania DG w trakcie miesiąca.

 

Podstawy i wysokości składek ZUS przedsiębiorców w 2017 r.

Podstawa wymiaru na ubezpieczenie społeczne:    2 557,80 zł.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne:   3 303,13 zł.

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczyna wykonywanie DG od 16 stycznia 2017, a co za tym idzie będzie podlegał ubezpieczeniom przez okres od 16-31 stycznia tj. przez 16 dni.

(2 557,80 zł : 31 dni stycznia) x 16 ilość dni podlegania ubezpieczeniom = 1 320,15 zł podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za styczeń 2017r.

 

Przykłady pomniejszenia podstawy wymiaru składek w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca.

Przykład

W marcu 2017r. wystąpiła niezdolność do pracy przedsiębiorcy w okresie od 21.03. do 30.03.2017r.
– niezdolność do pracy przez 10 dni (21 – 30.03.2017r.)
– podleganie ubezpieczeniom przez okres 21 dni
Obliczamy proporcjonalnie pomniejszoną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:
(2 557,80 zł. : 31 dni marca) x 21 ilość dni podlegania ubezpieczeniom = 1 732,70 zł podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w marcu 2017r.

 

Przykład

W czerwcu 2017r. wystąpiła niezdolność do pracy przedsiębiorcy w okresie od 24.06. do 30.06.2017r.
– niezdolność do pracy przez 7 dni (24 – 30.06.2017r.)
– podleganie ubezpieczeniom przez okres 23 dni
(2 557,80 zł. : 30 dni czerwca) x 23 ilość dni podlegania ubezpieczeniom = 1 960,98 zł podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w czerwcu 2017r.

 

Przykład

W lipcu 2017r. wystąpiła niezdolność do pracy przedsiębiorcy w okresie od 1 do 6.07.2017 oraz od 21 do 29.07.2017r.
– niezdolność do pracy przez 15 dni
– podleganie ubezpieczeniom przez okres 16 dni
(2 557,80 zł. : 31 dni lipca) x 16 ilość dni podlegania ubezpieczeniom = 1 320,15 zł podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w lipcu 2017r.

I dalej:
do powyższego przykładu obliczymy należne składki za lipiec 2017r. gdzie podstawą jest proporcjonalnie pomniejszona podstawa która wynosi: 1 320,15 zł

Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru)       Składki  
Emerytalne (19,52%)                                                 257,69
Rentowe (8%)                                                            105,61
Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna)                   32,34
Wypadkowe (1,80%)                                                    23,76
Fundusz Pracy                                                              32,34

 

Zasady pomniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie stosuje się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2017 r. składka ta nie może być niższa niż 297,28 zł. (tj. 9% podstawy wymiaru wynoszącej 3 303,13 zł) i nie ma tutaj znaczenia czy przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu przez cały miesiąc czy przez część miesiąca, czy też był niezdolny do pracy przez kilka dni w trakcie miesiąca, składka ta zawsze obowiązuje w pełnej wysokości.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.