Napisane przez on 27/12/2016 in Ogólne | Możliwość komentowania Maksymalna podstawa składki chorobowej w 2017 została wyłączona

Maksymalna podstawa składki chorobowej w 2017

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł.         
(4 263,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2017 x 250%) i została ustalona na cały 2017 rok

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu:

  •  prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy przy niej,
  •  wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia,
  •  wykonywania pracy nakładczej.
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.