Napisane przez on 31/08/2016 in Ogólne | Możliwość komentowania Terminy przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych została wyłączona

Terminy przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do:

  • 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;
  • 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.