Napisane przez on 31/08/2016 in Zasiłek chorobowy | Możliwość komentowania Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy została wyłączona

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy

W przypadku zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Przykład

Pracownik był zatrudniony od 1 lutego 2016 do 30 czerwca 2016 w wymiarze 1 / 2 etatu, a od 1 lipca 2016 w wymiarze pełnego etatu. W dniu 15 sierpnia stał się niezdolny do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy tj. za lipiec.

 

Jeżeli  niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Przykład

Pracownik był zatrudniony od 1 lutego 2016 do 30 czerwca 2016 w wymiarze 1 / 2 etatu, a od 1 lipca 2016 w wymiarze pełnego etatu. Od dnia 14 lipca stał się niezdolny do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy tj. za lipiec po uzupełnieniu do pełnej wysokości które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

 

Podstawa wymiaru zasiłku nie zawsze z 12 miesięcy

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.  Jeżeli niezdolność do pracy oraz zmiana wymiaru czasu pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego.

 

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.