Napisane przez on 23/08/2016 in Ogólne | Możliwość komentowania Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po ukończeniu studiów została wyłączona

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po ukończeniu studiów

Zgodnie z art.67 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę  wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.