Napisane przez on 12/06/2016 in Formularze ubezpieczeniowe | Możliwość komentowania Raport ZUS RSA za okres urlopu wychowawczego została wyłączona

Raport ZUS RSA za okres urlopu wychowawczego

I. Urlop wychowawczy jest jedynym tytułem ubezpieczeń

Przykład

Pracodawca udzielił pracownicy urlopu wychowawczego na okres 2 lat od 1 kwietnia 2016 r. pracownica złożyła  oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym.

W dokumentach sporządzonych za kwiecień należy wykazać pracownicę:

1/ w raporcie ZUS RCA z kodem 12 11 XX oraz obliczonymi składkami od ustalonej podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym za okres od 01 do 30 kwietnia 2016

2/ w raporcie ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX ,oraz kodem świadczenia/przerwy 121 lub 122 za okres od 01 do 30 kwietnia 2016 

 

II. Łączenie urlopu wychowawczego z pracą u innego pracodawcy

Przykład

Pracodawca udzielił pracownicy urlopu wychowawczego na okres 2 lat od 1 kwietnia 2015 r. pracownica złożyła  oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym. Jednak od 1 maja 2016 podjęła zatrudnienie u innego pracodawcy, oraz poinformowała o tym fakcie pracodawcę udzielającego tego urlopu. Pracownica od 1 maja 2016 nie będzie podlegała już ubezpieczeniu z racji urlopu wychowawczego ponieważ posiada inny tytuł ubezpieczeń (u innego pracodawcy). Za maj 2016 pracodawca udzielający urlopu wykaże pracownicę tylko w raporcie ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX ,oraz kodem świadczenia/przerwy 121 lub 122 za okres od 01 do 31 maja 2016r. w drugiej pozycji raportu ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 XX za ten sam okres oraz z kodem świadczenia przerwy 350 (inne świadczenia/przerwy).

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.