Napisane przez on 04/06/2016 in Zasiłek chorobowy | Możliwość komentowania Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy w raportach ZUS RSA została wyłączona

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy w raportach ZUS RSA

Przykład

Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2016 w dniu 22 kwietnia przedłożył zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) za okres od 22 do 30 kwietnia 2016 nie posiada wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego, a co za tym idzie nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego (obowiązuje go 30 dniowy okres wyczekiwania).

W dokumentach sporządzonych za kwiecień należy wykazać pracownika:

1/ w raporcie ZUS RCA z kodem 01 10 XX oraz obliczonymi składkami od wynagrodzenia uzyskanego za okres od 5 do 21 kwietnia 2016

2/ w raporcie ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX ,oraz kodem świadczenia/przerwy 151 za okres od 22 do 30 kwietnia 2016 (kod 151 – okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku).

W raporcie ZUS RSA  okres za który sporządzany jest raport „data od” – „data do”  data początkowa nie  może być wcześniejsza niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego za który składany jest raport i nie może być późniejsza niż ostatni dzień miesiąca kalendarzowego za który składany jest raport.

Do okresów zasiłkowych 182 i 270 dniowych nie wliczamy okresów niezdolności do pracy przypadających w okresie wyczekiwania.

Dla przypomnienia, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Do powyższych okresów ubezpieczenia chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Z kolei od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10 – letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.