Napisane przez on 20/03/2016 in Zasiłek chorobowy | Możliwość komentowania Podstawa wymiaru zasiłku po urlopie wychowawczym została wyłączona

Podstawa wymiaru zasiłku po urlopie wychowawczym

Poniżej omówione zostały dwa przykłady ustalania podstawy wymiaru zasiłku po powrocie z urlopu wychowawczego w przypadku:

I. gdy pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego nie przepracował ani jednego dnia,

II. gdy pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego przepracował co najmniej jeden dzień.

 

I.
Jeżeli po powrocie z urlopu wychowawczego w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy pracownik nie przepracował ani jednego dnia przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzające niezdolność do pracy. Pracodawca powinien naliczyć wynagrodzenie stosując zasady obowiązujące tak jak w przypadku pracownika który zachorował w pierwszym dniu zatrudnienia w takim przypadku do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:

  • wynagrodzenie określone w umowie o pracę, jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, lub
  • kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. (np. wynagrodzenie akordowe, prowizyjne)

Przykład

Pracownica przed powrotem do pracy 10.02.2016 r. z ponad 2 letniego urlopu wychowawczego w dniu 9.02.2016 przedłożył pracodawcy zaświadczenie o niezdolności do pracy L-4.Pracownicy przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce, a co za tym idzie podstawą wymiaru zasiłku będzie kwota określona w umowie o pracę.

 

Niezdolność do pracy w pierwszym dniu po powrocie do pracy

Przykład

Pracownica po ponad 2 letnim urlopie wychowawczym w pierwszym dniu powrotu do pracy przedłożyła zwolnienie L-4. Pracownica otrzymuje wynagrodzenie w  stałej miesięcznej stawce, a co za tym idzie podstawą wymiaru zasiłku będzie kwota określona w umowie o pracę.

 

II. 
Jeżeli po powrocie z co najmniej 12 miesięcznego urlopu wychowawczego w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik przepracował przynajmniej jeden dzień, osiągając z tego tytułu wynagrodzenie, podstawę wymiaru świadczenia stanowi uzupełnione wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy w takim przypadku do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:

  • wynagrodzenie określone w umowie o pracę, jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, lub
  • kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy uzupełniona do takiej kwoty którą pracownik otrzymałby gdyby przepracował cały miesiąc. Wynagrodzenie miesięczne obliczamy przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni które pracownik był zobowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby jeden dzień. (np. wynagrodzenie akordowe, prowizyjne)

Przykład

Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym ponad 2 lata, dwuletni urlop wychowawczy zakończył się w dniu 31 marca 2016r. Po powrocie do pracy w dniu 7 kwietnia 2016 przedłożyła zaświadczenie o niezdolności do pracy L-4. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie uzupełnione wynagrodzenie za kwiecień.

Ustalamy podstawę wymiaru zasiłku:

Pracownicy przysługuje wynagrodzenie w zmiennej wysokości,  za 4 dni pracy otrzymała wynagrodzenie 980 zł brutto,

w kwietniu było do przepracowania 21 dni, pracownica przepracowała 4 dni.

980 zł : 4 dni = 245 zł

245 zł x 21 dni = 5 145 zł – 705,38 (13,71%) = 4 439,62 zł. (podstawa wymiaru zasiłku)

 

 

Podstawa prawna

  • art. 36–38 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.