Napisane przez on 19/03/2016 in Wynagrodzenie chorobowe | Możliwość komentowania Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego została wyłączona

Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego

Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy spowodowanej:

  • chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
  • chorobą przypadającą w okresie ciąży,
  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

 

Okres przez jaki przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej wyżej wymienionymi przyczynami przysługuje łącznie:

  • do 33 dni w ciągu bieżącego roku kalendarzowego,
  • do 14 dni w bieżącym roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia

 

Krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika.

 

Zmiana pracodawcy a informacja w świadectwie pracy o wypłaconym wynagrodzeniu chorobowym

W przypadku kiedy pracownik zmienia pracodawcę w ciągu roku kalendarzowego okresy niezdolności są sumowane u poprzedniego i następnego pracodawcy.

Informacja o liczbie dni za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe jest umieszczana na świadectwie pracy.

 

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, przez dni wolne od pracy należy rozumieć np. niedziele i święta.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca każdy pracodawca, bez względu na to ilu zatrudnia pracowników.

Za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy w okresie:
od 21 stycznia 2016 do 31 stycznia 2016 i dalej
od 01 marca 2016 do 03 kwietnia 2016

Za okres:
od 21 stycznia 2016 do 31stycznia 2016 ( 11 dni –  wynagrodzenie chorobowe)
od 01 marca 2016 do 22 marca 2016 (22 dni – wynagrodzenie chorobowe)

Od 23 marca 2016 do 3 kwietnia 2016 (zasiłek chorobowy)

 

Zmiana pracodawcy a okres za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Przykład

Pracownik został zatrudniony od 1 kwietnia 2015 r.
W  świadectwie pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia wyszczególnione jest 16 dni za które w roku 2015 zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe.
Pracownik u nowego pracodawcy stał się niezdolny od pracy w okresie od 3 czerwca 2015 do 24 czerwca 2015

 Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za okres od 3 czerwca 2015 do 19 czerwca 2015 (17 dni)

Łącznie pracownik otrzymał wynagrodzenie w bieżącym roku kalendarzowym za 33 dni tj. za 16 dni u poprzedniego pracodawcy (świadectwo pracy) i za 17 dni u obecnego pracodawcy.

Za okres od 20 czerwca 2015 do 24 czerwca 2015 pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.