Napisane przez on 19/03/2016 in Zasiłek chorobowy | Możliwość komentowania Wymiar okresu zasiłkowego została wyłączona

Wymiar okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub z powodu przebywania w:

  • stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia odwykowego,
  • stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

 

Okres przez który przysługuje zasiłek chorobowy wynosi:

  • 182 dni w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,
  • 270 dni w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w okresie ciąży.

Do 182 oraz 270 dniowego okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia chorobowego 33 lub 14 dni przewidzianego w art. 92 kodeksu pracy.

 

Przykład

Krzysztof P. był niezdolny do przy przez okres od 1 marca do 29 sierpnia, tj. 182 dni. Za okres od 1 marca do 2 kwietnia otrzymał wynagrodzenie chorobowe (33 dni), natomiast za okres od 3 kwietnia do 29 sierpnia zasiłek chorobowy. Co daje łącznie 182 dni.

 

Okresy niezdolności do pracy zalicza się do jednego okresu zasiłkowego w przypadku gdy kolejna niezdolność do pracy wystąpi bezpośrednio po poprzedniej niezdolności.

 

Przykład

Joanna K. uległa wypadkowi na nartach w górach, niezdolność do pracy orzeczono na okres od 1 lutego do 22 kwietnia. W połowie kwietnia stwierdzono u Joanny K. stan ciąży i od 23 kwietnia do 30 maja otrzymała zwolnienie lekarskie z kodem „B”  . W związku z tym, iż pomiędzy zwolnieniami nie było nawet dnia przerwy okres przebywania na zwolnieniu lekarskim zaliczany jest do jednego okresu zasiłkowego 270 dni. (od 1 lutego do 30 maja).

 Gdyby Joanna K. otrzymała zwolnienie lekarskie z kodem „B”  np. od 24 kwietnia mamy jeden dzień przerwy pomiędzy zwolnieniami plus inny kod tytułu niezdolności niż poprzednie zwolnienie L-4. Okres zasiłkowy byłby liczony od początku. 

 

Ten sam rodzaj choroby a nowy okres zasiłkowy

W przypadku tego samego schorzenia okres zasiłkowy może być liczony od nowa gdy przerwa pomiędzy ostatnio orzeczoną niezdolnością (popularne L-4) do pracy a kolejną jest dłuższa niż 60 dni.

 

Przykład

Sabina D. cierpi na przewlekłe zapalenie stawów z tego tytułu przebywała na zasiłku chorobowym 182 dni które upłynęły w dniu 4 czerwca. Ponownie na tą samą dolegliwość otrzymała zwolnienie L-4 od 26 sierpnia do 15 września. Jest to nowy 182 dniowy okres zasiłkowy ponieważ przerwa pomiędzy zwolnieniem L-4 jest dłuższa niż 60 dni.

 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadające w czasie:

  • urlopu bezpłatnego,
  • urlopu wychowawczego,
  • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kry pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

 

Okresów niezdolności do pracy o których mowa powyżej w których zasiłek nie przysługuje nie wlicza się do okresu zasiłkowego.

 

Przykład

Celina W. przebywała na urlopie bezpłatnym od 1 marca do 31 marca, w okresie tego urlopu przebywała na zwolnieniu L-4 od 25 marca do 15 kwietnia. Celinie W. będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe od 1 do 15 kwietnia. Do kresu zasiłkowego wlicza się tylko 15 dni.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.