Napisane przez on 19/03/2016 in FP i FGŚP | Możliwość komentowania Składka na Fundusz Pracy przy dwóch umowach o pracę została wyłączona

Składka na Fundusz Pracy przy dwóch umowach o pracę

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 stycznia2016 w firmie na 1 / 4 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 1 400 zł brutto jednocześnie pozostający we wcześniejszym zatrudnieniu od 01.08.2015 do nadal w firmie B w wymiarze 1 / 2 z miesięcznym wynagrodzeniem 1 000 zł brutto. Czy z dwóch etatów należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy? (Pracownik ma 41 lat)

 

Zgodnie z art. 104 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku gdy kwoty pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosi 1750 zł. a w 2016 roku 1850 zł.

W omawianym przykładzie pracownik podlega składkom ZUS z dwóch etatów w wysokości 1 400 zł + 1 000 zł = 2 400 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie co rodzi obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy z obu etatów.

 

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.