Napisane przez on 19/03/2016 in Formularze ubezpieczeniowe | Możliwość komentowania Raport ZUS RSA w przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu została wyłączona

Raport ZUS RSA w przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu

Jak wypełnić raport ZUS RSA w przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu?

 

Przykład

Pracownicy została przedłużona umowa o pracę do dnia porodu. Przebywała na zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Urodziła dziecko 6 listopada. Pracodawca wystawił świadectwo pracy, w którym 6 listopad  był ostatnim dniem zatrudnienia. Jak prawidłowo dokonać rozliczenia w raporcie RSA za taką osobę?

 

W opisanym przykładzie należy wypełnić dwa kolejne bloki druku ZUS RSA.

Formularz ZUS RSA płatnik składek sporządza w celu przekazania informacji o wypłaconych świadczeniach  i o przerwach w opłacaniu składek.

Za okres od 1 do 5 listopada  jako kwotę wypłaconego świadczenia wpisuje się „0”, natomiast kod przerwy  313. Oznacza to, że w okresie od 1 do 5 dnia listopada ubezpieczona przebywała na zwolnieniu lekarskim, a płatnikiem zasiłku chorobowego był ZUS. Może wystąpić kod 331 informujący o wynagrodzeniu za czas niezdolności do pracy finansowanym ze środków pracodawcy, jako kwotę wypłaconego świadczenia należy wpisać kwotę wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe pracodawca wypłaca do 33 dnia niezdolności do pracy. (art. 92 § 1 K.p.)

W przypadku 6 listopada, od którego ubezpieczona zaczęła korzystać z zasiłku macierzyńskiego, w polu kwota wypłaconych świadczeń należy również wpisać „0”, natomiast kod przerwy  311 informujący o zasiłku macierzyńskim z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

W  listopadzie w stosunku do tej samej pracownicy pracodawca wykazuje dwie przerwy w opłacaniu składek,  ponieważ każda z tych przerw jest z innego tytułu, konieczne jest wypełnienia dwóch kolejnych bloków formularza RSA.

 

W przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu gdy płatnik składek byłby zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za jeden dzień, wypłaty zasiłku za cały okres dokonuje ZUS.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.