Napisane przez on 09/01/2016 in Formularze ubezpieczeniowe | Możliwość komentowania Likwidacja działalności a data wyrejestrowania z ZUS została wyłączona

Likwidacja działalności a data wyrejestrowania z ZUS

Z jaką datą należy wyrejestrować się z ubezpieczeń. W CEIDG-1 jako ostatni dzień prowadzenia działalności podano 11 styczeń 2016 r.

Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń podaje się następny dzień po dniu, w którym zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca w CEIDG-1 jako ostatni dzień prowadzenia działalności gospodarczej podał datę 11.01.2016 to jako datę wyrejestrowania w CEIDG-1; ZUS ZWUA należy wpisać datę 12.01.2016 r. bo od tego dnia nie będzie już podlegał ubezpieczeniom.

 

Data 12.01.2016 dotyczy również członków rodziny, których wyrejestrowujemy na druku ZUS ZCNA o ile członkowie rodziny byli wcześniej zgłaszani do ubezpieczeń

 

Termin na wyrejestrowanie w ZUS

Wyrejestrowania z ubezpieczeń dokonujemy na formularzu ZUS ZWUA w terminie 7 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia. Jak liczyć termin 7 dniowy na wyrejestrowanie z ubezpieczeń?

Przykład

Wykonywanie działalności gospodarczej zaprzestano w dniu 11.01.2016 taka data widnieje w CEIDG -1 jako ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Ostatnim dniem z 7 dniowego terminu na przekazanie do ZUS formularza ZUS ZWUA będzie 18.01.2016 r.

 

Kody przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń

100 ustanie tytułu ubezpieczenia/ubezpieczeń,

500 zgon osoby ubezpieczonej,

600 inna przyczyna wyrejestrowania, (np. przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia)

700 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.