Napisane przez on 18/12/2015 in Formularze ubezpieczeniowe | Możliwość komentowania Nowe kody tytułu ubezpieczeń oraz nowy kod świadczenia przerwy została wyłączona

Nowe kody tytułu ubezpieczeń oraz nowy kod świadczenia przerwy

W związku z wprowadzonym od 1 stycznia 2016 r.   nowym świadczeniem rodzicielskim w wysokości 1000 zł  został wprowadzony nowy kod świadczenia przerwy, oraz nowe kody tytułu ubezpieczeń.

 

Nowy kod świadczenia przerwy

329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

 

Nowe kody tytułu ubezpieczeń

05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,

05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.

 

Modyfikacja deklaracji DRA

W bloku V odblokowano pole 04 dotyczy ono płatników wypłacających zasiłki macierzyńskie i wyrównujący ich wysokość do kwoty świadczenia rodzicielskiego 1000 zł (kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa)

 

 

Podstawa prawna:

– rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej  z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów,

– ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.