Napisane przez on 08/12/2015 in Ogólne | Możliwość komentowania Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku została wyłączona

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2016 roku wyniesie 1 850 zł brutto

Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że zatrudniony po raz pierwszy w roku 2016, nie może zarobić mniej niż 1 480 zł brutto  (80% z 1 850 zł)

 

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty powyższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

cały etat      1 850,00 zł

3 / 4 etatu   1 387,50 zł

1 / 2 etatu      925,00 zł

1 / 4 etatu     462,50 zł

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.