Napisane przez on 17/11/2015 in Ogólne, Urlop wychowawczy | Możliwość komentowania Podstawa wymiaru składek na wychowawczym w 2016 została wyłączona

Podstawa wymiaru składek na wychowawczym w 2016

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust.14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Od 1 stycznia 2016 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa od kwoty

 1 387,50 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2016 r. tj. 1 850 zł)

oraz wyższa od kwoty:

 2 433,00 zł (60 % z kwoty 4 055,00 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2016 roku).

 

Wysokość składek finansowanych przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS

– emerytalna 19,52%

– rentowa  8%

– zdrowotna 9%

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 520 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.