Napisane przez on 30/09/2015 in Ogólne | Możliwość komentowania Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku została wyłączona

Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku

Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

Jeżeli niewypłacenie zasiłku w całości lub części było następstwem błędu płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń albo ZUS, roszczenie o wypłatę świadczeń przedawnia się po upływie 3 lat.

 

 

Podstawa prawna

  • art. 67 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.