Napisane przez on 27/09/2015 in Ogólne | Możliwość komentowania Kto jest uprawniony do wypłaty zasiłku została wyłączona

Kto jest uprawniony do wypłaty zasiłku

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

 

I. Płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje po dniu 31 grudnia podjęta wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek zatrudnia powyżej 20 ubezpieczonych co za tym idzie jest uprawniony do wypłaty zasiłku.

 

II. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

1) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

2) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,

3) ubezpieczonym będącym duchownymi,

4) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

5) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

 

Jeżeli do wypłaty zasiłku zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku: ZUS Z-3; ZUS Z-3b, ZUS Z-3a

 

Przykład

Zakład pracy na dzień 30 listopada 2014 zgłaszał do ubezpieczenia 47 osób, co za tym idzie jest uprawniony do wypłaty zasiłków od 1 stycznia 2015 r.

W miesiącach kwietniu i maju pracownik był niezdolny do pracy przez 33 dni za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe (art. 92 § 1 Kodeksu pracy). Ponownie zachorował w okresie od 21 września do 15 października 2015r. Umowa tego pracownika ulegnie rozwiązaniu z upływem czasu na który była zawarta tj. z dniem 30 września 2015 r. Pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy za okres od 21 do 30 września a następnie sporządza ZUS Z-3 i przekazuje dokumenty do ZUS ponieważ od 1 października płatnikiem zasiłku będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych tj. za okres po ustaniu ubezpieczenia/zatrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.