Napisane przez on 27/09/2015 in Zasiłek chorobowy | Możliwość komentowania Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego została wyłączona

Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu w którym powstała niezdolność do pracy albo w okresie 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy ma miejsce nie od pierwszego dnia miesiąca, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące.

 

Przykład

Pracownik zachorował 4 listopada. Do 31 lipca był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy a od 1 sierpnia zatrudniony w połowie wymiaru czasu pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy tj. za sierpień, wrzesień, październik.

Przykład

Pracownik od 1 lutego do 4 sierpnia był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy a od 5 sierpnia w połowie wymiaru czasu pracy. W dniu 18 sierpnia zachorował. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy za okres od 5 do 17 sierpnia po uzupełnieniu.

Przykład

Pracownik do 11 lutego był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 12 lutego w połowie wymiaru czasu pracy.  W dniu 18 sierpnia zachorował. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie uwzględnia się wynagrodzenia za luty ponieważ jest to niepełny miesiąc po zmianie wymiaru czasu pracy. Średnią wyliczamy od marca do lipca.

 

Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie niezdolności do pracy, w miesiącu późniejszym niż miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, nie ma wpływu na ustalona podstawę.

 

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 28 września do 30 października. Do 30 września był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 października w połowie wymiaru czasu pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od września poprzedniego roku do sierpnia bieżącego roku (12 miesięcy) lub średnia z faktycznie przepracowanych miesięcy jeżeli zatrudnienie trwało krócej niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc niezdolności do pracy.

Nie uwzględniamy zmiany wymiaru czasu pracy, ponieważ zmiana wymiaru czasu pracy nie nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, ani w okresie 12 miesięcy  poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. W tym przypadku zmiana wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na już ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.