Napisane przez on 29/08/2015 in FP i FGŚP | Możliwość komentowania Składki na FP i FGŚP a wiek została wyłączona

Składki na FP i FGŚP a wiek

Składki na FP i FGŚP a wiek

W roku 2015 składka na Fundusz Pracy wynosi (FP) 2,45% a na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,10%

Zgodnie z art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, składki na FP nie odprowadzamy za pracowników którzy osiągnęli odpowiedni wiek tj. co najmniej: 55 lat kobiety i 60 lat mężczyzny.

Oraz na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, składki na FGŚP nie odprowadzamy za pracowników którzy osiągnęli odpowiedni wiek co najmniej: 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni.

 

Czyli składek na FP i FGŚP nie odprowadzamy za pracowników którzy ukończyli odpowiednio:

  • 55 lat kobiety
  • 60 lat mężczyźni

 

Od którego miesiąca po ukończeniu odpowiedniego wieku nie odprowadzamy składek na FP i FGŚP

Jeżeli pracownik ukończy 55 lub 60 lat  w trakcie miesiąca kalendarzowego to zwolnienie z opłacania składek przysługuje dopiero od miesiąca następnego.

Przykład

Pani Jola 16 maja 2015 r. ukończyła 55 lat, zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP przysługiwało będzie dopiero od miesiąca następnego tj. od czerwca 2015r.

Z kolei jeżeli pracownik ukończy 55 lub 60 lat w pierwszym dniu miesiąca np. 1 lipca 2015 r. zwolnienie z opłacania składek przysługuje już od 1 lipca 2015 r.

 

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP ze względu na osiągnięcie wymaganego wieku dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę ale też za osoby które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia.

 

Co w przypadku jeżeli pomimo zwolnienia ze składek na FP i FGŚP nadal opłacamy składki za pracownika do ZUS

W przypadku jeżeli pracownik ukończył odpowiedni wiek uprawniający pracodawcę do zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP  a pracodawca nadal oblicza i odprowadza składki na te fundusze. Za miesiące w których zostały naliczone nienależne składki na FP i FGŚP należy sporządzić korekty deklaracji DRA ale bez imiennych raportów miesięcznych (RCA, RSA), ponieważ składki  na FP i FGŚP wykazywane są jedynie w deklaracji rozliczeniowej DRA.

Na podstawie art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

Po sporządzeniu korekt deklaracji należy zwrócić się do ZUS o rozliczenie konta w celu ustalenia ewentualnej nadpłaty, chyba że mamy pewność, że do tej pory opłacaliśmy wszystkie składki w terminie i w należnej wysokości to różnicę składek na FP i FGŚP możemy zaliczyć na poczet składek za bieżący miesiąc tj. składki na FP i FGŚP za bieżący miesiąc opłacimy pomniejszając o nadpłatę wynikającą z korekt deklaracji.

Gdy jednak zdecydujemy się na zwrot nadpłaconych składek, należy zwrócić się z wnioskiem do ZUS o ich zwrot.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.