Napisane przez on 28/08/2015 in Formularze ubezpieczeniowe | Możliwość komentowania Zwolnienie z obowiązku składania comiesięcznych druków DRA została wyłączona

Zwolnienie z obowiązku składania comiesięcznych druków DRA

Czy osoby opłacające składki za siebie bądź za osoby z nimi współpracujące są zobowiązane do składania comiesięcznych deklaracji:

  • DRA za siebie lub,
  • DRA i RCA za siebie i osobę współpracującą?

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc:

  • jeżeli opłacają składki wyłącznie za siebie bądź za osoby z nimi współpracujące,
  • jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia,
  • jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące.

 

Podstawa prawna: art. 47 ust. 2a,2b,2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.