Napisane przez on 04/08/2015 in Ogólne | Możliwość komentowania Ustawa zasiłkowa została wyłączona

Ustawa zasiłkowa

W dniu 30.07.2015 w Dzienniku Ustaw poz. 1066, została ogłoszona ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa do pobrania TUTAJ

 

Pełny tekst ujednoliconej ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z zaznaczonymi zmianami do pobrania TUTAJ (źródło: sejm.gov.pl)

 

Zmiany wchodzące w życie:

14 sierpnia 2015 r. zwiększenie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka najbliższej  rodziny w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, lub w sytuacji gdy matka dziecka nie może sprawować nad nim opieki ( jest niezdolna do samodzielnej egzystencji).

14 sierpnia 2015 r. poszerzenie grona osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego o rodzica dziecka tj. ojczyma, macochę o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

1 listopada 2015 r. nowy sposób ustalania podstawy do zasiłku dla przedsiębiorców

1 stycznia 2016 r. obowiązek wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA popularne L-4 w formie elektronicznej tzw. e-zwolnienia.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.