Napisane przez on 02/08/2015 in Zasiłek chorobowy | Możliwość komentowania Zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu została wyłączona

Zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku z wyłączeniem niezdolności do pracy która przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, powstałą wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy za te okresy przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Najpierw wynagrodzenie chorobowe potem zasiłek chorobowy

Pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia w wysokości 80% za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do:

– 33 dni w ciągu bieżącego roku kalendarzowego,

– w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia łącznie do 14 dni w bieżącym roku kalendarzowym. Krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika.

Za wyjątkiem choroby przypadającej w powyższym okresie ciąży, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, powstałą wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy za te okresy przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% wynagrodzenia.

 

Zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu

Jak już pisałam zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru, ale najpierw pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe.

Przykład

Okresy wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego omówię na przykładzie pracownika w wieku 42 lat uprawnionego do 33 dni wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80 % który był niezdolny do pracy w okresie od 3 czerwca 2015 do 15 lipca 2015 przez cały ten okres pracownik przebywał w szpitalu.

1) od 3 czerwca do 5 lipca wypłacamy wynagrodzenie chorobowe za okres 33 dni w wysokości 80 % wynagrodzenia,

2) od 6 lipca do 15 lipca tj. za 10 dni wypłacamy zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 

Za jaki okres wynagrodzenie i zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu pracownika który ukończył 50 rok życia

Krótszy  14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika. (art. 92 § 5 K.p.)

Przykład

Pracownik w wieku 56 lat uprawniony do 14 dniowego wynagrodzenia chorobowego, był niezdolny do pracy w okresie od 3 czerwca 2015 do 15 lipca 2015 przez cały ten okres pracownik przebywał w szpitalu.

1) od 3 czerwca do 16 czerwca za 14 dni wypłacamy wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 % wynagrodzenia,

2) od 17 czerwca do 5 lipca za 19 dni wypłacamy zasiłek chorobowy w wysokości 80 % podstawy wymiaru,

3) od 6 lipca do 15 lipca wypłacamy zasiłek chorobowy w wysokości 70 % podstawy wymiaru.

 

W przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia miesięczny zasiłek za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy wynosi 80% podstawy wymiaru.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.