Napisane przez on 01/08/2015 in Zasiłek opiekuńczy | Możliwość komentowania Limit dni zasiłku opiekuńczego została wyłączona

Limit dni zasiłku opiekuńczego

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

  • 60 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8 lub dzieckiem chorym w wieku do 14 lat,
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeśli opieka dotyczy chorego dziecka w wieku powyżej 14 lat lub innego chorego członka rodziny.

 

Jest to wymiar przysługujący łącznie matce i ojcu dziecka, bez względu na liczbę dzieci oraz niezależnie od liczby innych członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz od innych członków rodziny wymagających opieki.

Przykład

Rodzice dziecka w wieku 16 lat są pracownikami. Dziecko chorowało przez 20 dni. W związku z tym matka dziecka sprawowała nad nim opiekę przez pierwsze 10 dni, natomiast ojciec dziecka przez pozostałe 10 dni. Pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego za 10 dni, natomiast jej małżonek tylko za okres 4 dni. Opieka dotyczy chorego dziecka powyżej 14 lat, limit okresu zasiłkowego wynosi 14 dni w ciągu roku kalendarzowego i został przekroczony o 6 dni. Za te 6 dni nie zostanie wypłacony zasiłek opiekuńczy, w pracy będzie do nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do zasiłku i wynagrodzenia.

 

Łącznie okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem oraz chorym innym członkiem rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym, oraz z tytułu opieki nad dziećmi w wieku powyżej 14 lat i innymi członkami rodziny – 14 dni.

Przykład

Pracownik  sprawował w 2015 r. osobistą opiekę nad:

  • dzieckiem do lat 14 przez 10 dni kwietnia,
  • żoną przez 15 dni maja.

Z limitu 60 dni zostało wykorzystane 25 dni opieki pozostaje 35 dni do wykorzystania w roku 2015 r. Limit 35 dniowy dotyczy łącznie pracownika i jego żony.

 

Ustalając limit dni zasiłku opiekuńczego sumujemy każdy dzień wykorzystanego zasiłku opiekuńczego bez względu na:

  • wymiar etatu,
  • ilość przerw pomiędzy należnym świadczeniem,
  • zmianę pracodawcy (ilość dni wykorzystana w poprzednim zakładzie pracy pomniejsza limit dni świadczenia do wykorzystania w obecnym zatrudnieniu),
  • w przypadku gdy świadczenie pobrali inni członkowie rodziny uprawnieni do świadczenia.

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 1 stycznia 2009 r. w przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu, ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje za okres pobytu matki dziecka w szpitalu dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu osobistego sprawowania opieki nad nowourodzonym dzieckiem, w wymiarze do 8 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia.

Wymiar zasiłku opiekuńczego w takim przypadku nie jest związany z rokiem kalendarzowym i jest niezależny od wymiaru określonego wyżej (60 i 14 dni).

 

 

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % podstawy jego wymiaru. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.