Napisane przez on 14/07/2015 in Formularze ubezpieczeniowe | 1 comment

Kody w raporcie RSA za okres urlopu macierzyńskiego

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników co za tym idzie nie uprawniony do wypłaty zasiłków wykazuje osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim  tylko w raporcie ZUS RSA. Sam raport ZUS RSA wypełniamy jeżeli osoba przez cały miesiąc przebywa na urlopie macierzyńskim, jeżeli jednak urlop macierzyński rozpoczyna się od np. połowy miesiąca a za wcześniejszą część miesiąca zostało wypłacone wynagrodzenie należy wypełnić raport RCA z kodem 01 10 XX

Pola obowiązkowe do wypełnienia w raporcie RSA:

1/ kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX

2/ Kod świadczenia przerwy – w raporcie należy wykazać okres urlopu macierzyńskiego osobno w zależności od rodzaju urlopu tj.:

  • kod 311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • kod 325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • kod 319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.

3/ Okres świadczenia przerwy. W tym polu wpisujemy okres przerwy w zależności od rodzaju urlopu tj. podstawowego, dodatkowego lub rodzicielskiego. W przypadku gdy w jednym miesiącu osoba kończy korzystanie z jednego urlopu a rozpoczyna korzystanie z urlopu następnego, wypełniamy dla każdego okresu osobne pole. Np.

Kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX                                                                                                         Okres świadczenia przerwy 01.07.2015 do 16.07.2015 kod 325          

Kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX                                                                                                         Okres świadczenia przerwy od 17.07.2015 do 31.07.3015 kod 319

4/ Pola: liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat oraz kwota – nie wypełniamy lub wpisujemy wartość 0/ 0,00

Print Friendly, PDF & Email

Jeden komentarz na “Kody w raporcie RSA za okres urlopu macierzyńskiego”

  1. Dorota pisze:

    dalej nie wiem kiedy 325, kiedy 319, a kiedy 311 🙁