Napisane przez on 14/07/2015 in Zasiłek chorobowy, Zasiłek macierzyński | Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy zasiłkowej została wyłączona

Nowelizacja ustawy zasiłkowej

Nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadzająca zmiany w sposobie ustalenia podstawy zasiłku chorobowego/macierzyńskiego została w 7 lipca 2015 podpisana przez Prezydenta.

Przepisy powyższe zaczną obowiązywać /wejdą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Czyli zmiana zacznie obowiązywać od  01.11.2015r.

Na starych zasadach zasiłek można jeszcze uzyskać, jeżeli urodzimy np. na początku grudnia 2015 ale o zasiłek macierzyński zawnioskujemy na 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu.

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu.

Najprościej rzecz ujmując jeżeli poród nastąpi w okresie dłuższym niż 6 tygodni licząc od daty 01.11.2015r. podstawa do zasiłku zostanie ustalona już na nowych zasadach. Gdzie tydzień odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Ustawa do pobrania TUTAJ

 

Pozostałe zmiany wchodzące w życie:

14 sierpnia 2015 r. zwiększenie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka najbliższej  rodziny w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, lub w sytuacji gdy matka dziecka nie może sprawować nad nim opieki ( jest niezdolna do samodzielnej egzystencji).

14 sierpnia 2015 r. poszerzenie grona osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego o rodzica dziecka tj. ojczyma, macochę o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

1 stycznia 2016 r. obowiązek wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA popularne L-4 w formie elektronicznej tzw. e-zwolnienia.

 

 

23 lipca 2015 do Sejmu wpłynął poselski projekt przedłużenia vacatio legis ustawy dotyczący przesunięcia obowiązywania nowych zasad ustalania podstawy do zasiłku o 12 miesięcy tj. od pierwszego dnia dwunastego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia tj. od 1 lipca 2016 r.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.