Napisane przez on 27/05/2015 in Ogólne | Możliwość komentowania Kody literowe na zwolnieniu lekarskim została wyłączona

Kody literowe na zwolnieniu lekarskim

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość w myśl art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 16 ustawy zasiłkowej, podaje się z zastosowaniem następujących kodów literowych:

  • kod A – oznaczający niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą,
  • kod B – oznaczający niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży,
  • kod C – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu,
  • kod D – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą,
  • kod E – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną chorobami zakaźnymi albo innymi, które ujawniają się w okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Na pisemny wniosek ubezpieczonego lekarz może nie umieścić kodu „B” i „D

Brak  kodu literowego „B” powoduje, że ubezpieczonej będącej w ciąży przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku (lub 70% za okres pobytu w szpitalu). Wyrównanie do 100% podstawy wymiaru zasiłku następuje  po porodzie lub po dostarczeniu odrębnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan ciąży.

W przypadku kodu „C” pracownik nie otrzyma świadczenia chorobowego za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy.

Kod „E  stosujemy w przypadku jeżeli niezdolność do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. (art. 7 ustawy zasiłkowej).

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.