Napisane przez on 19/04/2015 in Formularze ubezpieczeniowe | Możliwość komentowania Termin wyrejestrowania pracownika z ZUS została wyłączona

Termin wyrejestrowania pracownika z ZUS

Wiele pytań, problemów dotyczy daty wyrejestrowania pracownika z ZUS

Przykład

Pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia który kończy bieg w dniu 18 kwietnia 2015 r. Dzień 18 kwietnia jest w takim razie ostatnim dniem zatrudnienia w Firmie.

Jeżeli pracownik będzie zatrudniony do 18 kwietnia jako datę wyrejestrowania należy wpisać na formularzu ZUS ZWUA datę od której nie będzie już podlegał ubezpieczeniom tj. 19 kwietnia.

 

Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń podaje się następny dzień po dniu, w którym ustał stosunek pracy.

Data 19 kwietnia dotyczy również członków rodziny, których wyrejestrowujemy na druku ZUS ZCNA

 

Wyrejestrowania płatnik składek dokonuje na formularzu ZUS ZWUA w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

 

Jak liczyć termin 7 dniowy na wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń?

Przykład

Okres wypowiedzenia upłynął 18 kwietnia 2015, czyli 7 dniowy termin na przekazanie dokumentów upływa w dniu 25 kwietnia 2015 r. 

 

Kody przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń

100 ustanie tytułu ubezpieczenia/ubezpieczeń,

500 zgon osoby ubezpieczonej,

600 inna przyczyna wyrejestrowania, (np. przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia)

700 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Jak skorygować zgłoszenie ZUS ZWUA

Ponownie wypełniamy ZWUA wpisując „X” w bloku I “Dane organizacyjne” polu 01 w przypadku:

  • błędnie wypełnionych danych identyfikacyjnych w bloku II druku ZWUA
  • błędnie wypełnionych danych identyfikacyjnych osoby wyrejestrowywanej w bloku III ZWUA
  • błędnie wypełnionego kodu tytułu ubezpieczenia w bloku IV polu 01 ZWUA

 

Przez ponowne wypełnienie ZWUA ale w trybie korekty w bloku I „Dane organizacyjne” w polu 02 ZWUA wpisujemy „X” w przypadku:

  • podania błędnej daty wyrejestrowania z ubezpieczeń w bloku IV polu 02, ZWUA
  • podania błędnego kodu tytułu ubezpieczenia w bloku IV polu 03, ZWUA

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.