Napisane przez on 18/04/2015 in Formularze ubezpieczeniowe, Urlop wychowawczy | Możliwość komentowania Wypłata ekwiwalentu w okresie urlopu wychowawczego została wyłączona

Wypłata ekwiwalentu w okresie urlopu wychowawczego

Jakie raporty należy sporządzić za ubezpieczoną oraz jakie kody ubezpieczenia zastosować?

Do 30 czerwca 2015 pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i ma z tego tytułu naliczane składki emerytalno – rentowe oraz składkę zdrowotną. W dniu 30 czerwca 2015 kończy jej się umowa o pracę zawarta na czas określony. W ostatnim dniu czerwca zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

W woli przypomnienia:

Od 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż 1 312,50 zł. (75% z kwoty 1750 zł. czyli minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.)

Z kolei maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 2 375,40 zł.  (60 % z kwoty 3 959,00 zł. czyli przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2015 roku).

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 520 zł.

 

Przykład

1/ Składki z emerytalno – rentowe z racji korzystania z urlopu wychowawczego naliczane są od podstawy 1 600,00 zł.

2/ Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 980,00 zł.

 

Za czerwiec należy sporządzić następujące raporty:

1/ ZUS  RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 w którym rozliczymy okres przebywania na urlopie wychowawczym tj. składki emerytalno-rentowe od podstawy 1 600,00 zł. oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 520 zł.

2/ ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 w którym rozliczamy składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe od kwoty wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 980,00 zł. oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe pomniejszona o składki finansowane przez pracownika).

3/ ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10, kodem przerwy 121, okresem od 01.06.2015 do 30.06.2015 i liczba dni 30

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.