Napisane przez on 01/02/2015 in Ogólne | Możliwość komentowania Przedłużenie umowy do dnia porodu została wyłączona

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Jak liczyć termin upływu 3 miesiąca ciąży, po upływie którego pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu?

Upływ trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży. Wyrok SN z 5 grudnia 2012 r. I PK 33/02 OSNP 2004/12/204

Przykład

Katarzyna C. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 maja. W dniu 17 marca przedstawiła pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające 7 tydzień ciąży. Pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu.

Przy ustalaniu czy  Katarzynie C. należy przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu, bierzemy pod uwagę termin rozwiązania umowy o pracę. W jej przypadku 12 tydzień ciąży upłynie przed dniem rozwiązania umowy.

 

W celu uzyskania przedłużenia umowy do dnia porodu pracownica jest zobowiązana przedstawić zaświadczenie o stanie ciąży. Art. 185 § 1 Kodeksu pracy.

 

Przedłużenie umowy zawartej na czas określony następuje z mocy prawa, przepisy Kodeksu pracy nie wspominają o obowiązku informowania pracownicy o tym fakcie, niemniej jednak w praktyce stosuję się formę pisemną w celu poinformowania zainteresowanej o przedłużeniu jej umowy.

 

Ważne!

Przepisu art. 177 § 3 Kodeksu pracy o przedłużeniu umowy do dnia porodu nie stosuje się do umowy zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

W przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu przysługuje zasiłek w pełnym wymiarze 52 tygodni. Zasiłek ten po ustaniu zatrudnienia wypłaca ZUS

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od daty w którym zostanie złożony wniosek o jego udzielenie, i tak:

  • zasiłek będzie w wysokości 80 % podstawy, jeżeli wniosek o udzielenie wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem zostanie złożony w ciągu 14 dni od dnia porodu,
  • z kolei jeżeli wniosek o udzielenie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego zostanie złożony po upływie 14 dni od dnia porodu, zasiłek wyniesie 100 % podstawy za okres odpowiadający podstawowemu i dodatkowemu okresowi urlopu macierzyńskiego, oraz 60% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.