Napisane przez on 31/01/2015 in Ogólne | Możliwość komentowania Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego została wyłączona

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą na swój wniosek – zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku w przypadku:

  • rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • wznowienia wykonywania działalności gospodarczej po czasowym jej zawieszeniu.

Pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony w terminie do 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń.

 

Przykład

Osoba rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2015 . Formularz ZUS ZUA na którym dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego złożyła 6 stycznia 2015

Biorąc pod uwagę datę złożenia do ZUS formularza ZUS ZUA osoba ta została objęta ubezpieczeniem chorobowym od dnia 1 stycznia 2015

 

Czym skutkuje złożenie wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym po upływie 7 dni od daty wskazanej we wniosku?

Przykład

Osoba rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2015 . Formularz ZUS ZUA na którym dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego złożyła 12 stycznia 2015

Biorąc pod uwagę datę złożenia do ZUS formularza ZUS ZUA osoba ta została objęta ubezpieczeniem chorobowym od dnia 12 stycznia 2015czyli od daty złożenia wniosku.

 

Dorozumiane objęcie ubezpieczeniem chorobowym

Przykład

Osoba rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej od dnia 1 listopada 2014 i dokonała od tej daty zgłoszenia wyłącznie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Od stycznia 2015 w dokumentach rozliczeniowych i wpłatach uwzględniła jednak składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Biorąc pod uwagę, że składki na ubezpieczenie włącznie ze składką do dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od stycznia 2015 opłacane są w terminie i w pełnej wysokości to od 1 stycznia 2015 osoba ta podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Dla potwierdzenia tego  faktu osoba ta powinna przekazać odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe potwierdzające objęciem dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Organ rentowy sytuację taką traktuje jako przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na zasadzie tzw. wniosku dorozumianego.

 

Kiedy reguła zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w terminie do 7 dni nie ma zastosowania?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np. od kilu miesięcy czy też od kilku lat podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym bez zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, następnie wyrazimy chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Co w tej sytuacji?

Przykład

Osoba od kilku lat nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2015 i dodatkowo zamierza podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Formularz ZUS ZUA do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego złożyła 2 stycznia 2015. Biorąc pod uwagę datę złożenia do ZUS formularza ZUS ZUA osoba ta została objęta ubezpieczeniem chorobowym od dnia złożenia wniosku tj.od 2 stycznia 2015 czyli od daty złożenia wniosku. Reguła do 7 dni nie ma tutaj zastosowania.

Jeżeli wyrazimy chęć zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia wskazanego we wniosku należy wniosek ten złożyć najpóźniej w tym dniu, z kolei jeżeli w tym dniu wypada święto tak jak w omawianym powyżej przykładzie – wniosek należy złożyć np. 31 grudnia 2014 z datą zgłoszenia od 1 stycznia 2015.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.