Napisane przez on 18/01/2015 in Dokumentacja zasiłkowa | Możliwość komentowania Zaświadczenie ZUS Z-3b została wyłączona

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b wypełniamy w celu złożenia wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego. Formularz składają ubezpieczeni podlegający ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu:

  • wykonywania pozarolniczej działalności,
  • współpracy z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
  • bycia duchownym.

Ww. osoby nabywają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do 90 – dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana: urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 

Wyjątkiem jest zasiłek opiekuńczy i macierzyński który przysługuje od pierwszego dnia podlegania temu ubezpieczeniu.

 

Warunek posiadania 90 dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego nie obowiązuje:

  • absolwentów szkół oraz szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • osób, których niezdolność do pracy została spowodowana chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • posłów i senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

 

Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego

  • Zaświadczenie ZUS Z-3b  do pobrania TUTAJ
  • Zaświadczenie ZUS ZLA (popularne L-4)

 

Termin dostarczenia do ZUS

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, popularne L-4, jesteśmy zobowiązani dostarczyć płatnikowi składek w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania. Za datę otrzymania zaświadczenia przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza.

Jeżeli 7 dzień przypada w sobotę lub inny ustawowo dzień wolny od pracy, to za ostateczny dzień na dostarczenie L-4 uważa się najbliższy dzień roboczy.

Przy ustalaniu 7 dni nie uwzględnia się dnia w którym otrzymaliśmy L-4.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.